Logo školy

MOTTO ŠKOLY

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu.
Naším cílem je zvyšování kvality prostředí a výchovně vzdělávací práce. Modernizujeme metody výuky, nesnižujeme nároky na žáky. Ti musí získávat vědomosti a dovednosti, je třeba žáky vést ke správným návykům a sebekázni. Chceme vychovávat zdravě sebevědomé žáky, kteří budou umět vyjádřit své názory a přijmout zodpovědnost za sebe i za druhé. Vztah učitelů k žáků je založen na důvěře, má daná pravidla.
Uplatňujeme individuální přístup, podporujeme žáky k dosažení osobního maxima, nabízíme programy pro volný čas.
Zaměstnanci školy jsou díky svým kvalitám uznávaní a respektovaní. Ve škole je podporována týmová práce.

Webové stránky jsou v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Informace o podmíněně povinných pravidlech vyhlášky o přístupnosti

Pravidlo č. 3

Stránky využívají doplňků CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky použitelné, avšak jejich přehlednost se výrazně snižuje, proto doporučujeme tuto možnost nechat zapnutou.

Pravidlo č. 9

Na webových stránkách jsou zveřejněny dokumenty v souborech PDF a souborech Microsoft Office. Dokumenty obsahují důležité informace, které nelze řešit kódováním, formuláře a tabulky. Pro zobrazení dokumentů je možné použít např.Adobe Reader.

Pravidlo č. 17

Celé webové stránky obsahují bloky, které lze přeskočit prostřednictvím klávesnice.

Podporované prohlížeče

  • IE od verze 10
  • MS Edge
  • Firefox
  • Google Chrome
  • Safari

Souhlas s ukládáním cookies

Cookies jsou defaultně povoleny ve většině prohlížečů. V případě, že si nepřejete používat cookies webových stránek, proveďte blokaci v nastavení svého prohlížeče. Webové stránky www.zsmsceskelibchavy.cz neukládají Vaše soubory cookies na server. Webové stránky neobsahují analytické aplikace.

 

Kontakt na správce webových stránek:
www.indigoumi.cz, IndiGO group s.r.o., Panská 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol    

Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Skutečně zdravá škola                                     

Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem

Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.  

EU banner

 

EU banner

 


EU banner