Logo školy

MOTTO ŠKOLY

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu.
Naším cílem je zvyšování kvality prostředí a výchovně vzdělávací práce. Modernizujeme metody výuky, nesnižujeme nároky na žáky. Ti musí získávat vědomosti a dovednosti, je třeba žáky vést ke správným návykům a sebekázni. Chceme vychovávat zdravě sebevědomé žáky, kteří budou umět vyjádřit své názory a přijmout zodpovědnost za sebe i za druhé. Vztah učitelů k žáků je založen na důvěře, má daná pravidla.
Uplatňujeme individuální přístup, podporujeme žáky k dosažení osobního maxima, nabízíme programy pro volný čas.
Zaměstnanci školy jsou díky svým kvalitám uznávaní a respektovaní. Ve škole je podporována týmová práce.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Začátek školního roku 1. 9. 2022
     
Prázdniny:                       

Pololetní - 3.2.2023
Jarní  - 6.3. - 12.3.2023
Velikonoční - 6.4.2023
Ukončení školního roku - 30.6.2023

 


  8. 00 - 8. 45 1. hodina
  8. 55 - 9. 40 2. hodina
10. 05 - 10. 50 3. hodina
11. 00 - 11. 45 4. hodina
11. 55 - 12. 40 5. hodina
12. 45 - 13. 30 6. hodina
13. 35 - 14. 20 7. hodina

Nabídka práce

ZŠ a MŠ České Libchavy nabízí 2 volná místa pro učitelky 1. stupně ZŠ na plný úvazek.
Nástup od 1.9.2023. Podmínkou je VŠ vzdělání pedagogického oboru.
Nabízíme příjemné rodinné prostředí. Nabídky se životopisem zasílejte na email : reditelnazscl@seznam.cz
 

Volná místa

Úvodní obrázek

Základní a Mateřská škola České Libchavy

Adresa:
České Libchavy 147, 561 14

IČO: 75015145

Právní forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Obec České Libchavy

Bankovní účet: 181813616/0300

Ředitelka: Mgr. Ilona Slaninová

Telefon: +420 465 582 116
             +420 739 714 967

E-mail na učitele:
skolaclib@seznam.cz
 
E-mail na ředitelku: 
reditelnazscl@seznam.cz
 
Školka:  
msclib@seznam.cz

Webová stránka:
www.zsmsceskelibchavy.cz

Datová schránka:

ganmcig


Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

pověřenec: Jiří Kment   
            email: kment@irot.cz

            Pavel Neumeister
                  email: neumeister@irot.cz

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol    

Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Skutečně zdravá škola                                     

Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem

Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.  

EU banner

 

EU banner

 


EU banner