Logo školy

Připravujeme pro vás nové webové stránky

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Začátek školního roku 4. 9. 2022


Zvonění

  8. 00 - 8. 45 1. hodina
  8. 55 - 9. 40 2. hodina
10. 00 - 10. 45 3. hodina
10. 55 - 11. 40 4. hodina
11. 50 - 12. 35 5. hodina
12. 45 - 13. 30 6. hodina
13. 40 - 14. 25 7. hodina

Změna ceny stravného od 1.9.2023

ŠKOLNÍ VÝLET – VELKÁ DEŠTNÁ

 

Na začátku června jsme opět výletovali. Tentokrát jsme jeli na pěší turistiku do Velké Deštné v Orlických horách. Treking nám začal pod vrcholem Šerlich od Masarykovy chaty, která je křižovatkou mnoha turistických stezek, přes Šerlišský mlýn do Zákoutí v Deštném. Žáci si užili krásné přírody a poctivého výšlapu. Zde opět musíme poděkovat panu řidiči.

Úvodní obrázek

Základní a Mateřská škola České Libchavy

Adresa:
České Libchavy 147, 561 14

IČO: 75015145

Právní forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Obec České Libchavy

Bankovní účet: 181813616/0300

Ředitelka: Mgr. Hedvika Hloupá

Telefon: +420 465 582 116, 739 714 967

E-mail na učitele:
skolaclib@seznam.cz
 
E-mail na ředitelku: 
reditelnazscl@seznam.cz
 
Školka:  
msclib@seznam.cz
 
tel: ŠD + v době výuky 739 714 983
 
ŠJ: vedoucí stravování
Renata Knapovská 
739 046 028, msclib@seznam.cz
 
MŠ: zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání
Petra Vondráčková
739 046 028 msclib@seznam.cz

AJ: Kamila Hrušková
603 221 057

Webová stránka:
www.zsmsceskelibchavy.cz

Datová schránka:

ganmcig


Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

pověřenec: Jiří Kment   
            email: kment@irot.cz

            Pavel Neumeister
                  email: neumeister@irot.cz

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol    

Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Skutečně zdravá škola                                     

Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem

Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.  

EU banner

 

EU banner

 


EU banner