Logo školy

MOTTO ŠKOLY

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu.
Naším cílem je zvyšování kvality prostředí a výchovně vzdělávací práce. Modernizujeme metody výuky, nesnižujeme nároky na žáky. Ti musí získávat vědomosti a dovednosti, je třeba žáky vést ke správným návykům a sebekázni. Chceme vychovávat zdravě sebevědomé žáky, kteří budou umět vyjádřit své názory a přijmout zodpovědnost za sebe i za druhé. Vztah učitelů k žáků je založen na důvěře, má daná pravidla.
Uplatňujeme individuální přístup, podporujeme žáky k dosažení osobního maxima, nabízíme programy pro volný čas.
Zaměstnanci školy jsou díky svým kvalitám uznávaní a respektovaní. Ve škole je podporována týmová práce.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Začátek školního roku 1. 9. 2022
     
Prázdniny:                       

Pololetní - 3.2.2023
Jarní  - 6.3. - 12.3.2023
Velikonoční - 6.4.2023
Ukončení školního roku - 30.6.2023

 


  8. 00 - 8. 45 1. hodina
  8. 55 - 9. 40 2. hodina
10. 05 - 10. 50 3. hodina
11. 00 - 11. 45 4. hodina
11. 55 - 12. 40 5. hodina
12. 45 - 13. 30 6. hodina
13. 35 - 14. 20 7. hodina

VÁNOČNÍ BESÍDKA 2. + 3. TŘÍDA

Před vánočními prázdninami jsme si uspořádali menší besídku, jelikož nás dost chybělo. Prostřeli jsme si stůl, na kterém nechybělo cukroví ani slané pochutiny. Připomněli jsme si pár vánočních tradic jako rozkrojení jablka, házení bačkorou a pouštění lodiček. Zahráli jsme si hru „Ztracená rolnička“. Zabrala nám dosti času, ale nakonec jsme zjistili, že s rolničkou si hraje kocour Lumpík. Za odměnu jsme rolničku také dostali. Připili jsme si šampaňským, zazpívali jsme si vánoční koledy a poté nás navštívil Ježíšek. Žáci si rozbalili dárečky, kde měli vodní hru (hlavolam) a tužky. Nakonec nám Ježíšek nechal ještě společné dárky. Byly to společenské hry, abychom o přestávkách nevymýšleli hlouposti, ale mohli se pěkně zabavit. Hned jsme je začali zkoušet. Nakonec jsme stihli i pohádku. Vánoční besídka se nám líbila, navnadili jsme se na Vánoce. Nakonec jsme si popřáli krásné veselé svátky a zakončili den slavnostním obědem.

Jarmark 2022

Děkujeme za návštěvu vánočního jarmarku konaného minulý týden. Prohlídněte si fotografie z akce ZDE.

 

MIKULÁŠ

I k nám do školy dorazil Mikuláš se svoji družinou. Po ruce měl anděla a na zlobivé děti 2 čerty. Mikuláš si vzal jednoho žáka po druhém a sama paní učitelka koukala, když žáček se přiznal, že zlobí. Ve škole totiž nezlobí, ale dozvěděla se, že zlobí doma sourozence. Všechny děti se vykoupily básničkou nebo písničkou a tak do pekla nikdo neodešel. Hodné děti a také ty, co se přiznaly a slíbily nápravu jak v chování, tak v učení dostaly od anděla nadílku.

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

28.11. v odpoledních až podvečerních hodinách proběhlo ve škole odpolední tvoření na vánoční jarmark s rodiči, žáky a někteří si přizvali na pomoc i sourozence. Vše se odehrávalo v příjemné atmosféře, popovídali jsme si, vyrobili výrobky a poseděli jsme u čaje a občerstvení. Jak se nám práce povedla, zjistíme na vánočním jarmarku.

ZAHRADNICTVÍ U ŠŤASTNÝCH

Začínají se nám blížit Vánoce a tak jsme se rozhodli, že vyrazíme nasávat vánoční atmosféru do zahradnictví U Šťastných v Ústí nad Orlicí. Ráno jsme se sešli ve škole, kde jsme si první udělali generálku zpěvu na rozsvícení vánočního stromu. Poté jsme se vydali autobusem na cestu za tvořením. Cesta dlouhá není, jelikož to máme za rohem. V zahradnictví se nás pěkně ujali a zavedli nás do skleníku, kde měli vyhrazené místo na tvoření. Dále jsem tam mohli vidět plno Vánočních hvězd. Měli jsme tam připravenou mističku s chvojím, tedy základ svícnu, a svíčku. Všichni jsme si rozmysleli, v jakých barvách budeme svícen dělat. Poté jsme zašli po skupinkách si vybírat ozdobičky, které by se nám na ten svícen hodily. Jakmile jsme měli vybráno, šli jsme zpět a začali aranžovat vlastní svícen. Starší děti mohli s velkou opatrností přilepovat ozdobičky sami, mladším jsme pomohli, aby se nespálili. Děti to velmi bavilo a svícny se jim povedly. Poté se mohli znovu podívat do prodejny a koupit si nějakou dekoraci.

Úvodní obrázek

Základní a Mateřská škola České Libchavy

Adresa:
České Libchavy 147, 561 14

IČO: 75015145

Právní forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Obec České Libchavy

Bankovní účet: 181813616/0300

Ředitelka: Mgr. Ilona Slaninová

Telefon: +420 465 582 116
             +420 736 481 869

Webová stránka:
www.zsmsceskelibchavy.cz

Datová schránka:

ganmcig


Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

pověřenec: Jiří Kment   
            email: kment@irot.cz

            Pavel Neumeister
                  email: neumeister@irot.cz

Zdravé zuby

Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů.

Škola plná zdraví

V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012. Cílem je přirozenou, hravou  a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

Hravě žij zdravě

Žáci se učí zábavnou a snadno přístupnou formou dodržování zdravého životního stylu..

Ovoce do škol    

Cílem je zlepšení stravovacích návyků u dětí

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Česko čte dětem

Pravidelné předčítání knih českých i světových autorů dětem.

Čtení pomáhá

Cílem je spojit dětské čtenářství a pomoc druhým. Za přečtení knihy a vyplnění testu žák obdrží na své konto 50,- korun, které věnuje některému z charitativních projektů.

EU peníze

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace.
Náš projekt se jmenuje EU peníze České Libchavy. Výdaje na projekt činí 480 232,- korun.
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků.

Skutečně zdravá škola                                     

Chceme, aby děti jedly jídlo, které je zdravé, chutná jim a aby věděly, odkud pochází.

Projekt Pomáháme dětem

Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, poskytnutí dočasné personální posily a současně větší podpory dětem ohroženým případným školním neúspěchem.  

EU banner

 

EU banner

 


EU banner